Merhaba Gizem,

Sonraki kısım da için de birkaç yazı yazarım diye düşünüyorum. Ben genel olarak kendimi hırslı biri olarak görmem. Fakat gayretliyim diyebilirim. Hiç kimse kendi başarı/başarısızlık tanımına göre başarısız olmak istemez. Ben de sorumluluk alanımda elimden geleni yapmaya gayret edenlerdenim. Kariyer yolculuğum uzun. Bir sürü iniş çıkış var :) Merak ettiklerini cevaplamaya çalışırım.

Kariyer yolun gönlüne göre, keyifli olsun inşallah.

Sevgiler,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store