Merhaba Özge,

Tanıştığımıza ben de çok memnun oldum. Ne kadar güzel ifade etmişsin.

Dediğin gibi zeytin ağacına dokunabilmek, yıldızları görebilmek büyük lüks ve keyfi çok büyük.

Anlattıklarından sen de gönlüne göre olanı bulmuşsun diye duyuyorum. Hem kendi kafamızın içinde hem de dışarıda çok fazla yargıcı düşünce var. Sen başka bir şehre taşınınca potansiyelini kullanmıyorsun minvalindeki düşünceler sen afiyette ol, güvende ol diye ama bazen sanıyor(uz)lar ki bunun yolu tek bir yol. Orada burada çalış, yüksel, sistemin dayattığı kişi ol. Halbuki buna giden ve beraberinde otantikliği, ilhamı, seçimi de getiren başka yollar da var. Keyfin bol, yolun açık olsun.

Ne demişler sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez ama o cesareti gösterebilmek ve seçimlerinin sonucunu sorumlulukla üstlenebilmek de herkesin harcı değil. Dilerim ki o kapı herkese açılsın.

Sevgiler,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store